Skład zarządu regionu


Władysław Leszczyński

Przewodniczący Regionu

Wojciech Żmija
Sekretarz Regionu

Łukasz Łomnicki
Skarbnik

Waldemar Iwanow
Członek Zarządu

Włodzimierz Jankiewicz
Komisja Rewizyjna Przewodniczący

Zygmunt Pawlina
Członek Komisji Rewizyjnej