SKŁAD ZARZĄDU REGIONU

Władysław Leszczyński
Przewodniczący Regionu

Wojciech Żmija
Sekretarz Regionu

Włodzimierz Jankiewicz
Skarbnik

 

Zygmunt Pawlina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Waldemar Iwanow
Członek Zarządu

Mirosław Wiącek-Baryczka
SPKP Rzeszów , Lotnisko Kraków

Paweł Jankiewicz
KPP Dzierżoniów

Krzysztof Wieczorek
Warszawa

Radosław Piskorz-Trześnia
Wrocław

KOMISJA REWIZYJNA
-przewodniczący - Zygmunt Pawlina
- członek - Jacek Joniec