3RD IPA Managment Academy „Growth is Priority”

 

Trzecia Międzynarodowa Akademia Zarządzania IPA

W dniach 25-28 kwietnia 2024 r. IPA Bułgaria była gospodarzem trzeciej międzynarodowej akademii zarządzania IPA.

Z sekcji Antiterrorist Poland zostało oddelegowanych czterech członków reprezentujących nasz kraj

Inicjatywa powstania tej akademii wyszła od sekcji IPA z Rumunii i Izraela. Powodem powołania takiej akademii był brak profesjonalnej platformy umożliwiającej studiowanie i wymianę informacji na temat zagadnień zawodowych zarządzania IPA. Wzięło w nim udział 120 uczestników z kilkunastu  sekcji z całej Europy.

Austrii Albanii Bośni i Hercegowiny Niemiec Grecji Izraela Włoch Cypr Chorwacja Mołdawia Polska Macedonia Słowenia Serbia Czarnogóra Bułgaria

 

Pierwsza część poświęcona była prezentacji poszczególnych sekcji, podczas której każdy opowiadał o sytuacji w swojej sekcji lub regionie, o problemach, osiągnięciach, potrzebach członków i lokalnych zarządów IPA.

W drugiej części odbył się profesjonalny wykład na temat planowania strategicznego w IPA, a następnie przedstawiciele zostali podzieleni na grupy dyskusyjne, z których każda otrzymała temat do dyskusji. Wyznaczono liderów grup, a na trzecim plenum zaprezentowano podsumowania wszystkim uczestnikom i przeprowadzono ogólną dyskusję ze wszystkimi uczestnikami.

Tematami rozmów były:

  • jak rekrutować młodych policjantów i jak zachęcać młodych policjantów do zainteresowania się działalnością;
  • jak zatrzymać weteranów IPA, jak utrzymywać kontakt i włączać ich do działań;
  • jak rozwijać kontakty z Komendą Policji wszystkich szczebli, a także właściwymi ministerstwami i podobnymi organizacjami;
  • Pomysły na kontakt z sekcjami IPA na całym świecie, współpracę i inicjatywy międzynarodowe.

 

Spotkanie przewodniczących oddziałów, członków prezydium i członków zaangażowanych w zarządzanie IPA pozwala na wzajemne przestudiowanie się, dogłębne zrozumienie zagadnień, bez presji i bez napiętego harmonogramu. Oprócz wzajemnego studiowania bardzo ważne jest spotykanie się z członkami różnych sekcji.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że bardzo ważna jest kontynuacja profesjonalnych projektów związanych z pracą policji, ale co najmniej równie ważne jak stowarzyszenie jest skupienie się na naszych problemach wewnętrznych, dokonanie pogłębionej analizy systemu IPA, aby dokładnie ustalić, dokąd chcemy dotrzeć, jakie mamy problemy i jakie są najlepsze sposoby osiągnięcia naszych celów