Uchwała 3/2018

 

Uchwała 3/2018

w sprawie: ustalenia liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie § 31a ust.7 Statutu Sekcji Polskiej IPA, uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium zarządu „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIECHOWICE liczyć będzie 4 osób wraz z Przewodniczącym.

§2

Komisja Rewizyjna „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIECHOWICE liczyć będzie 2 osoby.

§3

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestnicy.

Tym samym podjęta została uchwała o ustaleniu liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu oraz Komisji Rewizyjnej „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIOECHOWICE.

 

 

Włodzimierz Jankiewicz

Protokolant

Leave a Comment