Uchwała nr 4/2016

 

Uchwała nr 4/2016

o wyborze zarządu „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region Uroczysko – Piechowice

 

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 10 marca 2018 r. – postanawiają wybrać zarząd „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska Region Uroczysko – Piechowice zgodnie z Statutem International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska  w składzie:

  1. LESZCZYŃSKI Władysław przewodniczący Regionu
  2. ŻMIJA Wojciech sekretarz
  3. ŁOMNICKI Łukasz skarbnik
  4. IWANOW Waldemar członek

 

Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.

Tym samym podjęta została uchwała o wyborze zarządu i Komisji Rewizyjnej.„International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA Uroczysko – Piechowice.

 

Komisja Rewizyjna

-przewodniczący    Włodzimierz Jankiewicz

– członek                   Zygmunt Pawlina

 

 

Władysław Leszczyński                                Jankiewicz Włodzimierz

      Przewodniczący                                                    Protokolant

Leave a Comment