Uchwała 5/2018

Uchwała 5/2018

 z dnia 06 października 2018 r. w sprawie co rocznej składki członkowskiej

 

 

§ 1.

Co roczna składka członkowska będzie wynosiła 100 zł zarówno od nowo przyjętych jak i obecnych członków.

 

 

§ 2.

Głosowały 24  osoby z 25 obecnych na zebraniu. Za było 24 osoby. Tym samym przyjęta została uchwała o składce członkowskiej.

 

§ 3.

Składka roczna składa się z trzech elementów i tak 40 zł/ lub 60 zł nowo przyjęci / przesyłane jest do Sekcji Polskiej, 10 zł pozostaje w Dolnośląskiej Grupie Wojewódzkiej, a 50 zł / lub 30 zł nowo przyjęci/ na konto Regionu IPA Uroczysko-Piechowice.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław Leszczyński

Leave a Comment