REGION IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Michałowice (Piechowice),
ul. Wczasowa 6
58-573 Piechowice,

Włodek Jankiewicz
Tel. +48 602 831 722

info@ipapoland.eu