Uchwała 1/2018

 

Uchwała 1/2018

o powołaniu  Regionu IPA  Uroczysko – Piechowice

 

§ 1.

Członkowie stowarzyszenia IPA  uczestnicy zabrania założycielskiego w dniu 10 marca 2018 r. w Piechowicach postanawiają założyć „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska

Region IPA Uroczysko – Piechowice, którego pełna nazwa będzie brzmieć: „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska

Region IPA Uroczysko – Piechowice , z siedzibą w Piechowicach przy ulicy wczasowej 6.

 

§ 2.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Tym samym podjęta została uchwała o powołaniu „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA Uroczysko – Piechowice.

 

 

……………………….

Protokolant

Leave a Comment