Uchwała 9/2019 

 

Uchwała 9/2019 

Zarządu Regionu IPA Uroczysko – Piechowice z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie  pomocy dla KPP Dzierżoniów

 

Na podstawie § 5 i 15 pkt 10  STATUTU INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA

 

§ 1.

Dewizą Stowarzyszenia jest międzynarodowe hasło wyrażone w języku esperanto „SERVO PER AMIKECO” (Służyć poprzez przyjażń).

 

§ 2.

Koledzy z KPP Dzierżoniów zostaną zapoznani z uchwałami Regionu i do chwili utworzenia własnego Regionu  będą traktowani / przywileje i zobowiązania/ na warunkach członków Regionu IPA Uroczysko-Piechowice.

 

§ 3.

Głosowały 4 osoby z 4 obecnych na zebraniu. Za było 4 osoby.

Tym samym przyjęta została uchwała o pomocy i przyjmowaniu członków z KPP Dzierżoniów do grona Regionu IPA Uroczysko-Piechowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2019 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław LESZCZYŃSKI

 

Leave a Comment