Uchwała nr 2/2018

Uchwała nr 2/2018

o przyjęciu: STATUTU INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI SEKCJA POLSKA

uchwalonym 20 sierpnia 1991 roku w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na III Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniu 6 grudnia 1998 r. w Soczewce, V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej, VI Kongresie w dniu 29 września 2007 roku w Bochni oraz VIII Kongresie w dniu 18 czerwca   20011 rokuw Łodzi .

 

§ 1.

Członkowie stowarzyszenia IPA  uczestnicy zabrania założycielskiego spotkaniu w dniu 10 marca 2018 r. w Piechowicach postanawiają zaakceptować i przyjąć Statut International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska przez „International Police Association” (Międzynarodowe StowarzyszeniePolicji)-Sekcja Polska Region Uroczysko – Piechowice , z siedzibą w Piechowicach przy ulicy Wczasowej 6 (przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).

 

§ 2.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Tym samym podjęta została uchwała o przyjęciu Statutu INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI SEKCJA POLSKA w treści przyjętej na uchwalonym 20 sierpnia 1991 roku w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na III Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniu 6 grudnia 1998 r. w Soczewce,V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej, VI Kongresie w dniu 29 września 2007 roku w Bochni oraz VIII Kongresie w dniu 18 czerwca   20011 rokuw Łodzi .

 

 

 

Włodzimierz Jankiewicz

Protokolant

Leave a Comment