Uchwała nr 7/2018

 

Uchwała nr 7/2018

 Regionu IPA  Piechowice – Uroczysko z dnia 06.10.2018 r.

 w sprawie uzupełnienia dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

§ 1.

Członkowie Regionu IPA Uroczysko-Piechowice na wniosek ZARZĄDU podjęli uchwałę dotyczącą RODO /Ogólne  z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych/.

 

§ 2.

Zapoznano uczestników zebrania z zaleceniami zawartymi w Uchwale nr 22/P/2018 z dnia 02.06.2018 r.  w sprawie uzupełnienia dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 3.

Wszyscy członkowie zostali powiadomieni o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Jednocześnie postanowiono, że drogą elektroniczną wszyscy członkowie IPA Regionu Uroczysko-Piechowice, otrzymają powyższą uchwałę oraz materiały dotyczące RODO.

 

§ 4.

  1. Przyjęto dwa sposoby zawiadamiania : drogą elektroniczną poprzez przesyłanie informacji na skrzynkę e-mailową oraz korespondencją papierową.
  2. Ustala się generalną zasadę przesyłania informacji drogą elektroniczną.

 

§ 5.

Uchwała została przyjęta przez 24 osoby.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław LESZCZYŃSKI

 

Leave a Comment