Uchwała nr 8/2019

 

Uchwała nr 8/2019

 Regionu IPA  Piechowice – Uroczysko z dnia 20.01.2019 r.

w sprawie zastępstwa i podpisu deklaracji nowych członków IPA.

 

 

 

§ 1.

Członkowie  Zarządu na wniosek Przewodniczącego  w oparciu o & 3 pkt 3 Regulaminu Sekcji Polskiej IPA podjeli decyzję dot. składania podpisu zatwierdzającego deklaracje  nowo przyjętych członkach przez  kol. Włodzimierza Jankiewicza.

 

§ 2.

Po wcześniejszym  telefonicznym lub sms – owym uzgodnieniu z Przewodniczącym  kol. Włodzimierz Jankiewicz dokona sprawdzenia deklaracji pod względem formalnym i przekaże je do Grupy Dolnośląskiej celem realizacji.

 

§ 3.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Jednocześnie postanowiono, że drogą elektroniczną wszyscy członkowie IPA Regionu Uroczysko-Piechowice, otrzymają powyższą uchwałę .

 

§ 4.

  1. Przyjęto dwa sposoby zawiadomienia Przewodniczącego : drogą elektroniczną poprzez przesyłanie informacji na skrzynkę e-mailową oraz sms -em
  2. Ustala się generalną zasadę przesyłania informacji drogą elektroniczną.

 

§5.

Uchwała została przyjęta przez 3 członków zarządu.

 

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław LESZCZYŃSKI

Leave a Comment