Walne zebranie – zmiana nazwy regionu

 

W dniu 19.03.2024r. zostało przeprowadzone Walne Zebrania członków Regionu IPA Uroczysko – Piechowice w Warszawie ul. Trakt Brzeski 54c. Zebranie prowadzone było w systemie hybrydowym. Część uczestników zebrania, którzy stawili się w wyznaczonym miejscu uczestniczyli bezpośrednio, natomiast pozostali członkowie mieli możliwość udziału w zebraniu on-line, poprzez aplikację Signal, gdzie jest założona grupa skupiająca członków Regionu IPA Uroczysko-Piechowice.
Projekt został przegłosowany w związku z czym podjęto Uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Regionu IPA Uroczysko-Piechowice na:
Region IPA Anti-terrorists Poland
Dolnośląska Grupa Wojewódzka
z siedzibą w Piechowicach ul. Wczasowa 6
Uchwała została dostarczona na Walne Zebranie Zarządu Krajowego Sekcji Polskiej IPA.
W dniu 22.03. 2024r. po konsultacjach podjęto Uchwałę nr 5/KZ/2024 zmieniającą nazwę Regionu IPA Uroczysko-Piechowice na:
Region IPA Anti-terrorist Poland