...

"Servo per Amikeco"

"Servo per Amikeco" przetłumaczone z esperanto oznacza Pomoc przez przyjaźń, jest to motto Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, znanego po prostu przez funkcjonariuszy policji na całym świecie jako IPA.

1 stycznia 1950 r. Sierżant policji z Lincolnshire w Anglii spełnił swoje marzenie i powołał do życia IPA. Arthur Troop miał stworzyć organizację, która promowała przyjaźń i współpracę pomiędzy służbami i emerytowanymi policjantami na całym świecie. Organizację zdolną rozwijać społeczne, kulturowe i zawodowe powiązania wolne od jakiejkolwiek dyskryminacji, rangi, płci, rasy, koloru, język lub religia.

Arthur Troop służył jako oficer policji przez całą II wojnę światową, a po zakończeniu działań wojennych dostrzegł potrzebę budowania relacji i zaufania wśród ludzi na świecie. Nawiązał już przyjaźnie, ale te zostały utracone podczas wojennych lat, więc postanowił ponownie je odbudować, ale ograniczył swoją działalność do środowiska oficerów policji. Intensywnie korespondował z innymi oficerami w całej Europie, wszyscy wspierali jego koncepcję prostego przesłania o przyjaźni na całym świecie.

Zmotywowany wewenętrznym przekonaniem o słuszności koncepcji i wsparciem swoich nowych przyjaciół, Arthura Troopa, zrobił śmiały krok i napisał artykuł do Brytyjskiego policyjnego tygodnika - Police Review. Artur napisał swój list pod pseudonimem "Aytee", a policyjny przegląd opublikował artykuł 12 sierpnia 1949 roku.

Powstanie organizacji

W artykule Troop'y przedstawił swoją wizję organizacji i zaproponował, w jaki sposób można ją zaimplementować. Artykuł pozwolił mu uzyskać niezwykle pozytywną, informację zwrotną ze środowiska policyjnego. Wsparcie to napłyneło do niego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także od jego międzynarodowych korespondentów, którzy stali się członkami stowarzyszonymi Sekcji Brytyjskiej w oczekiwaniu na utworzenie własnych Sekcji Narodowych. Zachęcony tym listem napisał list do Przeglądu Policji, prosząc o dalsze wsparcie.

Z pomocą kilku podobnie myślących przyjaciół i kolegów inauguracyjne spotkanie Stowarzyszenia zostało zwołane na komisariacie policji w Bishopsgate w Londynie we wrześniu 1949 r.

Pomimo pewnego oporu ze strony Federacji Policji, która postrzegała IPA jako zagrożenie dla własnej organizacji, spotkanie wybrało pierwszych oficerów Stowarzyszenia i zdecydowało, że IPA zostanie utworzone 1 stycznia 1950 roku.

Włozono duży wkład pracy, aby sformalizować Stowarzyszenie z kartą, mottem i insygniami. W ten sposób powstało motto "Service Through Friendship", a po wypróbowaniu go w różnych językach wersja esperancka została uznana za najbardziej odpowiednią. Wzory na insygnia poszukiwano bez powodzenia, więc Artur trochę szkicował, zaczynając od gwiazdy w kształcie hełmu, dodając globus, liście laurowe i zwój, i tak wymyślił insygnia Stowarzyszenia.

Rozwój organizacji

W latach pięćdziesiątych IPA systematycznie rósła w całej Europie. Artur i jego współpracownicy często podróżowali do europejskich miast, aby promować IPA i uczestniczyć w spotkaniach. W 1953 r. Holandia stała się pierwszym krajem po Wielkiej Brytanii, który utworzył sekcję. W tym samym roku podążały Belgia i Francja. Norwegia, Niemcy i Szwajcaria zorganizowane w ciągu następnych dwóch lat, a pierwszy Międzynarodowy Kongres odbył się w Paryżu w 1955 roku. Rozwój w Europie i poza nią nie zawsze był łatwy, ale Arthur i jego współpracownicy wytrwali, a organizacja nadal rosła .

W 1967 r. IPA zyskała kolejne uznanie, gdy organizacja otrzymała status konsultacyjny w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wizja Arthur Troop przekształciła się w prawdziwie międzynarodową organizację z ponad 450 000 człónków, emerytowanych policjantów i pracowników policji reprezentowanych w 67 krajach - więcej osób, niż kiedykolwiek można było sobie wyobrazić pięćdziesiąt lat temu.

źródło: www.ipa-uk.org