SKŁAD ZARZĄDU REGIONU


Władysław Leszczyński

Przewodniczący Regionu
President@ipapoland.eu

 


Krzysztof Wieczorek
Członek zarządu

 

insp. Wojciech Żmija

Vice przewodniczący

Vicepresident@ipapoland.eu

 

Paweł Jankiewicz

Członek Zarządu

west@ipapoland.eu

 

 

 

 

 

 

Jacek Kustra

Sekretarz Regionu

Secretari@ipapoland.eu

 

Zygmunt Pawlina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Auditcommissie@ipapoland.eu

Włodzimierz Jankiewicz
Skarbnik

Treasuer@ipapoland.eu

 

 

Jacek Joniec

Członek Komisji rewizyjnej

Bernard Górny
Koordynator grupy East /Rzeszów Lublin/
east@ipapoland.eu

Paweł Jankiewicz
Koordynator grupy West /Wrocław Zielona Góra Poznań/
west@ipapoland.eu

Marek Kopiuk
Koordynator grupy South /Kraków Kielce/
south@ipapoland.eu

Marek Płazowski
koordynator grupy Centre /Warszawa Łódź Gdańsk
Białystok Olsztyn/
centre@ipapoland.eu

Grzegorz Dziergas
Koordynator grupy Silesia /Katowice/
silesia@ipapoland.eu

Krzysztof Wieczorek
Koordynator Pucharu Tygrysa