SKŁAD ZARZĄDU REGIONU


Władysław Leszczyński

Przewodniczący Regionu

Wojciech Żmija
Sekretarz Regionu

Włodzimierz Jankiewicz
Skarbnik

Zygmunt Pawlina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Waldemar Iwanow
Członek Zarządu

Mirosław Wiącek-Baryczka
/ SPKP Rzeszów , Lotnisko Kraków /

Paweł Jankiewicz
/ KPP Dzierżoniów /

Krzysztof Wieczorek
/ Warszawa /

Radosław Piskorz-Trześnia
/ Wrocław /

KOMISJA REWIZYJNA
-przewodniczący - Zygmunt Pawlina
- członek - Jacek Joniec