Realizując cele organizacji czyli tworzenie i umacnianie więzi i przyjaźni pomiędzy pracownikami policji na całym świecie, skupiamy się  na wspieraniu zarówno naszych lokalnych kolegów w nawiązywaniu relacji z innymi regionami w Polsce i na świecie.

Z racji bogatego doświadczenia zawodowego licznych szkoleń odbytych również za granicą nasi członkowie sprawnie budują relacje pomiędzy nowymi członkami a kolegami z innych regionów. Taka forma pozwala na sprawną rozbudowę kontaktów i powstawanie ciekawych innowacyjnych form współpracy.

Od samego początku powstania, jednym z głównych założeni było wykorzystanie bazy jakim jest ośrodek Uroczysko do realizacji różnorodnych aktywności członków organizacji. Dzięki takiemu zapleczu możemy realizować zarówno spotkania, obozy kondycyjne czy zapraszać gości z innych ośrodków do realizacji szkoleń itp.