Uchwała 16/2020

Uchwała 16/2020

z dnia 10 października 2020

Na podstawie & 11pkt.3 pkt.3.1 Regulaminu Działania Sekcji Polskiej IPA 2019 dot. zmiany przynależności członka IPA

§ 1.

Członkowie Regionu IPA Uroczysko-Piechowice na wniosek ZARZĄDU po zaopiniowaniu pisemnych wniosków 4 członków z Regionu IPA Strzelin podjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia do naszego Regionu:

1 Jarosław KRASZCZYŃSKI PL-28967
2 Mariusz KRASZCZYŃSKI PL-28966
3 Mariusz MORMOL PL-28968
4 Grzegorz ZYBAŁA PL-29355

§ 2.

W uzasadnieniu podając – chęcią przebywania z kolegami z którymi przez szereg lat łączyły wspólne przeżycia na drodze zawodowej / służba w AT / a obecnie wspólne zainteresowania.

§ 3.

Uchwała została przyjęta przez 54 osoby.
Kopię uchwały należy przesłać do Regionu IPA Strzelin.


PRZEWODNICZĄCY 
REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław Leszczyński

Leave a Comment