Uchwała 16/2020

Uchwała 16/2020

z dnia 10 pździernika 2020

Na podstawie & 11pkt.3 pkt.3.1 Regulaminu Działania Sekcji Polskiej IPA 2019 dot.zmiany przynależności członka IPA

§ 1.

Członkowie Regionu IPA Uroczysko-Piechowice na wniosek ZARZĄDU po zaopiniowaniu pisemnych wniosków 4 członków z Regionu IPA Strzelin podjeli uchwałe dotyczącą przyjęcia do naszego Regionu:

1 Jarosław KROCZYŃSKI PL-28967

2 Mariusz KROCZYŃSKI PL-28966

3 Mariusz MORMOL PL-28968

4 Grzegorz ZYBAŁA PL-29355

§ 2.

W uzasadnieniu podając – chęcią przebywania z kolegami z którymi przez szereg lat łączyły wspólne przeżycia na drodze zawodowej / służba w AT / a obecnie wspólne zainteresowania.

§ 3.

Uchwała została przyjęta przez 54 osoby.

Kopię uchwały należy przesłać do Regionu IPA Strzelin.

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław Leszczyński

Leave a Comment