Uchwała 10/2019 

 

Uchwała 10/2019 

Zarządu Regionu IPA Uroczysko – Piechowice z dnia 16 listopada 2019 r.

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie § 5 i 15 pkt 10  STATUTU INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA

 

 

§ 1.

Dewizą Stowarzyszenia jest międzynarodowe hasło wyrażone w języku esperanto „SERVO PER AMIKECO” (Służyć poprzez przyjażń).

 

§ 2.

Codzienna praca zarobkowa- członków Zarządu przede wszystkim Przewodniczącego / częste wyjazdy zagraniczne/ a tym samym ograniczona ilość wolnego czasu zmuszają do wytypowania członka Regionu IPA Uroczysko-Piechowice do reprezentowania naszego Regionu, do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Zarządu Grupy Dolnośląskiej.

 

§ 3.

Reprezentowanie Regionu powierzono kol.Włodzimierzowi Jankiewiczowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,

– do założenia i prowadzenia konta bankowego,

– do reprezentowania Regiony na spotkania Zarządu Grupy Dolnośląskiej.

Ustalono, że po każdym spotkaniu, zostanie sporządzona informacja ze spotkania i przekazana Zarządowi. A po upływie ostatnie miesiąca roku kalendarzowego, sporządzony zostanie wydruk całoroczny z konta Bankowego i przedstawiony Zarządowi IPA Regionu.

Jednocześnie wyrażono zgodę na dojazd na spotkania samochodem prywatnym a tym samym zwrot kosztów delegacji.

 

§ 4.

Głosowały 4 osoby z 4 obecnych na zebraniu. Za  4 osoby.

Tym samym przyjęta została uchwała dot. reprezentowania Regionu IPA Uroczysko-Piechowice przez kol. Włodzimierza Jankiewicza.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2019 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław Leszczyński

Leave a Comment