Uchwała 12/2020

Uchwała 12/2020

Zarządu Regionu IPA Uroczysko – Piechowice

z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie:

zakupu 100 masek ochronnych i 100 kominów termoaktywnych

Na podstawie § 38 pkt 2 ust.c.d STATUTU INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA

z 14 kwietnia 2018 r.

§ 1.

Zarząd Regionu IPA Uroczysko-Piechowice, po zapoznaniu się z potrzebami funkcjonariuszy Policji (jednostki specjalistyczne SPKP) pełniących służbę w szczególnych warunkach związanych z panującą epidemią COVID-19 podjął uchwałę o zakupie 100 szt. masek ochronnych /50 w kolorze czarnym i 50 w kolorze zielonym/ oraz 100 szt. kominów termoaktywnych /50 w kolorze czarnym i 50 w kolorze zielonym / za kwotę 3.000 zł /trzy tysiące /.

Na maskach ochronnych i kominach termoaktywnych zostanie umieszczone logo IPA Uroczysko-Piechowice.

§ 2.

Głosowanie: uprawnionych – 4 osoby

za – 4 , przeciw – 0, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.08.2020 r.

PRZEWODNICZĄC REGIONU IPA UROCZYSKO-PIECHOWICE

Władysław Leszczyński

 

Uchwala-nr-12-zalacznik.docx

Leave a Comment