Podziękowania

Kol. Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA Kol.Orazio Koleżanki i koledzy – członkowie Regionu IPA Uroczysko-Piechowice P O D Z I Ę K O W A N I E Dziękuję za udział w naszym spotkaniu szkoleniowo-organizacyjnym w dniach 11-13 czerwca 2021 na Więcej

SZKOLENIE IPA W ARŁAMOWIE

W dniach 11–13.06.2021 r., w Arłamowie i okolicznych lasach, odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane przez Region IPA Uroczysko-Piechowice Dolnośląskiej GW IPA. Tematem szkolenia było „modus operandi kłusowników, metody wykrywcze, profilaktyka działania oraz sposoby przetrwania w sytuacji kryzysowej, w trudnym terenie leśnym”. Na Więcej